Su- årshjul

ÅRSHJUL SU- NLM- barnehage Kjærre AS 

August/september

 • Valg av FAU representanter, en fra hver avdeling.
 • Representantene fra FAU sitter i SU sammen med daglig leder, representant fra eierstyre og en representant for de ansatte.

Oktober/november

 • Su møte i barnehagen. Daglig leder sender ut saksliste og innkalling 1 uke før møtet. Tema: Jul

Desember 

 • Bistå og hjelpe barnehagen med det praktiske på juleavslutningen.
 • Koke kaffe, organisere kakebakere, hjelpe til med rydding.
 • Ha dialog med foreldregruppa om arrangementet og hva som trengs av hjelp.

Mars/april

 • Su møte i barnehagen. Daglig leder sender ut innkalling og saksliste 1 uke før møtet. Tema: Misjonsprosjekt og 16.mai fest

Mai

 • Bistå og hjelpe barnehagen med det praktiske på 16. mai festen
 • Koke kaffe, organisere kakebakere, hjelpe til med rydding
 • Organisere leker/lodd/gevinster
 • Ha dialog med foreldregruppa om arrangementet
 • Su representantene organiserer bæring av fanen i 17. mai toget og engasjerer foreldregruppa til å delta i toget.

Juni 

 • Su møte i barnehagen. Daglig leder sender ut innkalling og saksliste 1 uke før møtet. Tema: Godkjenning av årsplan

 

SU står fritt til å ta initiativ til foreldrekaffe i løpet av året og kan låne barnehagens uteområde og grillhytte til dette formålet.

SU skal være et organ som foreldrene kan kontakte om det er noe de lurer på. Være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen. Hvis det er noe man lurer på, men er usikker på å ta med de ansatte kan man gå veien via SU.
SU skal også være med å si sin mening i planene til barnehagen og godkjenne barnehagens årsplan