Et godt psykososialt barnehagemiljø

Vårt fokusområdet er " Et godt sted for alle" Vi vektlegger: Vennskap, sosial kompetanse, frilugtsglede, livsmestring og helse